ARQUEOMETRÍA

DATACIÓNS RADIOCARBÓNICAS DO CASTRO DE VILADONGA (LUGO)
Felipe Arias Vilas - Ramón Fábregas Valcarce (Gallaecia nš 22, 2003, pp. 193-210)

ARQUEOLOXÍA CASTREXA E MÉTODO CIENTÍFICO: NOVAS DATACIÓNS RADIOCARBÓNICAS DO CASTRO DE SAN CHUIS (ALLANDE, ASTURIAS)
Jesús F. Jordá Pardo - Joan S. Mestres Torres - Mercedes García Martínez (CROA nš 12, 2002, pp. 17-36)