Santa Cristina do Viso
Tabula e-mail hospitalis
Escavacións para ampliar o museo
Canteiro
Pallozas
Museo Castro de Viladonga (1979)
Vitrina Sala Información complementaria (MCV)