Tesouras de pinza

Abrazadeira ou arandela
Bastrén
Cravo
Cravos
Cravo con cabeza en anela
¿Cravo?
Compás ou tirapuntos
Trencha
Grampa
Grampa
Subela
Peite
Peite (debuxo)
Talleira
Picos, cuñas (de ferro ou madeira), martelos e ciceis
Posible candeleira
Podadeira