Combinacións de técnicas e motivos
Escisión combinada con plástica (mamelóns)
Escisión: espiña de peixe
Escisión: varios motivos
Impresión/estampación: triangulares e circulares
Plástica: cordóns decorados
Plástica: cordóns lisos
Plástica: mamelóns cónicos
Plástica: tabicado e imitación de remaches
Punteados: zigue-zague
Tradición castrexa A70-46016, A70-10810
Tradición castrexa A70-8904/1-2