Grampa
Agulla
Agulla (A70-653)
Agulla (A70-650)
Agullas
Asas
Asas II
Brazo de balanza
Brazo de balanza (Dibujo)
Cadeas e cadeiñas
Compás ou tirapuntos
Subelas, burís ou punzóns
Pinza (A70-656-1-2)
Pinza (A70-662)
Pinzas