Machado de talón
Punteira
Puñal de antenas
Remate de vaíña (conteira)