Castro de Santomé (estructuras)
Cuberta de tegulas
Desenredado
Elaboración dos distintos tipos de xoias
Fabricación a roda baixa
Fabricación de instrumentos e útiles
Fundición en bronce
Levantando muros de pedra
Oleiros traballando
ruina montium
Traballo en madeira
Traballo artesanais