Datación radiocarbónica do Castro de San Chuis
Pegadas en tégulas