Distribución de xacementos: 1 Barán. 2 Bergazo.
3 Castillós. 4 Cortés. 5 Narla. 6 Outara. 7 Vilapedre