Castro de Viladonga, campaña 2006: equipo II, persoal do museo e arqueólogos